Μπορείς να στηρίξεις το Stray Art Festival αποκτόντας ένα από τα t-shirts ή τις τσάντες μας.

Έρχεται σύντομα…

Έρχεται σύντομα…

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

StrayTuned

vision
values
identity
the team

2021
2020
2019
2018
2017

VOLUNTEER 
OPEN CALLS

merch
sponsor
collaborate

frequently asked
questions